REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU

1. Zakres ważności regulaminu
Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich zamówień zawartych pomiędzy firmą MAGNUS FOR CATS MAGDALENA STOCHAJ  i jej Klientami w sklepie internetowym www.magnusforcats.eu.
  Przebieg procesu zamówienia, umowa kupna, limity zamówienia
Przebieg procesu zamówienia
Magnusforcats oferuje swoim Klientom szeroką gamą produktów dla zwierząt domowych. Klient, klikąjc
na produkt lub opis produktu, przechodzi do strony ze szczegółami dotyczącymi np. rodzaju,
wielkości lub smaku. Produkt jest umieszczany w wirtualnym koszyku poprzez podanie danej
ilości i kliknięcie na symbol koszyka zakupów.
Klikając na przycisk „Twój koszyk”, wyświetlany w prawym górnym rogu sklepu
przechodzi do strony, na której może w dowolnym momencie sprawdzić produkty w wirtualnym
koszyku i w razie potrzeby dokonać zmian.
W celu sfinalizowania zamówienia klient przechodzi dalej, klikając na przycisk „do kasy”. Zarejestrowani Klienci mogą podać swój adres e-mail i hasło, aby
skorzystać z zapisanych informacji w celu realizacji zamówienia. Klient może również
zarejestrować się jako nowy użytkownik lub kontynuować zakupy bez konieczności rejestracji. W
takim wypadku Klient musi w nastpnym kroku poda swój adres i dane do rachunku.
Następnie, klikając na przycisk „Dalej”, Klient przechodzi do przedostatniej strony „Podgląd zamówienia”, na
której znajdują się wszystkie szczegóły dotyczące zamówienia (w tym podatek VAT),
dostawy i kosztów przesyki.
Zamówienie zostaje potwierdzone poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i Płacę”. Oznacza to, że oferta kupna została złożona.
Umowa kupna
Przedstawienie asortymentu w sklepie Magnusforcats służy jako ilustracja i nie stanowi wiążącej oferty sprzedaży. Klient składa wiążącą ofertę kupna poprzez sfinalizowanie procesu zamówienia i kliknięcie na przycisk „Wyślij zamówienie”. Wówczas Klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie na podany adres e-mail (tzw. potwierdzenie zamówienia). To potwierdzenie zamówienia nie jest jeszcze zawiązaniem umowy. Zawarcie umowy kupna z Magnusforcats następuje w momencie, gdy Magnusforcats przyjmie zamówienie klienta, wysyłając zamówiony towar i potwierdzając to drugim e-mailem (potwierdzenie wysyłki)

2. Limity zamówienia

Produkty sprzedawane są wyłącznie konsumentom w ilościach detalicznych. Oferta Magnusforcats kierowana jest do osób, które są w wieku umożliwiającym im zdolność do czynności prawnych.

3. Ceny i koszty przesyłki

 1. Ceny

  Wszystkie ceny zawierają podatek VAT i pozostałe elementy składowe, dodatkowo doliczone mogą zostać koszty przesyłki. Dla Klientów z Szwajcarii wszystkie ceny są cenami netto, to znaczy nie zawierają ani polskiego ani szwajcarskiego podatku VAT. Podatek VAT, który może mieć zastosowanie zgodnie ze szwajcarskim prawem w przypadku importu dóbr do Szwajcarii, powinien zostać zgłoszony do odpowiedniego organu podatkowego przez Klienta w momencie dostawy lub zwrotu.

 2. Koszty przesyłki

  Minimalna wartość zamówienia to 49 zł (bez kosztów przesyłki). Na terenie Polski koszty standardowej przesyłki są darmowe przy zamówieniach o wartości od 399 zł. Przy zamówieniach o wartości poniżej 399 zł cena przesyłki wynosi 15 zł. Towary dostarczamy tylko na terenie Polski.

  Maksymalna waga każdej paczki, jaką możemy wysłać, wynosi 31 kg. Zamówienia o wadze powyżej 31 kg będą wysyłane w 2 lub więcej paczkach (w zależności od wagi). W przypadku takich zamówień możliwe jest naliczenie opłaty manipulacyjnej na pokrycie dodatkowych kosztów w wysokości 7 zł za dodatkową paczkę.

  Ostateczny koszt dostawy można zobaczyć w podglądzie zamówienia po zalogowaniu lub podaniu adresu dostawy.

4. Dostawa

Magnusforcats dostarcza swoje towary tylko do konsumentów.

Jeśli w ofercie nie jest podane inaczej, czas dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych. Czas liczony jest od momentu złożenia zamówienia, z wyjątkiem płatności przelewem – w tym wypadku liczony jest on od dnia zaksięgowania płatności. Informacja o dostawie i kosztach przesyłki dostępna jest tutaj.

Dostawa odbywa się w godzinach 09:00-17:00, jednak dokładny czas może być uzależniony od trasy kuriera

W przypadku, gdy nie wszystkie produkty dostępne są w magazynie, Magnusforcats zastrzega sobie prawo do zorganizowania na własny koszt częściowej dostawy, o ile Klient akceptuje takie rozwiązanie.
W przypadku, gdy Magnusforcats nie z własnej winy nie jest w stanie dostarczyć zamówionych produktów, ponieważ nie może ich już otrzymać od dostawcy, Magnusforcats może wypowiedzieć umowę. Wówczas Magnusforcats powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Klienta i zaproponować podobny produkt. Jeśli jednak nie ma podobnych produktów w ofercie lub też Klient nie życzy sobie zamiany produktu, Magnusforcats zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu płatności.

Dostawy wewnątrz Unii Europejskiej nie podlegają obowiązkowi celnemu. W przypadku dostaw do krajów pozaunijnych, w szczególności Szwajcarii, obowiązek celny, podatkowy oraz inne mają zastosowanie i dopełnienie ich leży po stronie Klienta.

Jeśli doręczony towar został uszkodzony podczas transportu, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z Serwisem Klienta Magnusforcats. Magnusforcats ma wówczas możliwość reklamacji towaru u podmiotu świadczącego serwis lub ubezpieczyciela. Jeśli Klient nie poinformuje o szkodzie powstałej w czasie transportu, nie ma to żadnego wpływu na ustawowe warunki gwarancji.

W celu bezproblemowej realizacji zamówienia, zooplus przekazuje odpowiedniej firmie dostawczej adres mailowy i numer telefonu klienta. Przekazanie adresu mailowego i numeru telefonu jest obowiązkowym elementem zawieranej umowy kupna z zooplus. Klientowi nie przysługuje w tej kwestii prawo wyboru lub odwołania. Więcej informacji jest dostępnych w naszym regulaminie o ochronie danych osobowych.

5. Zastrzeżenie własności

Towar pozostaje własnością Magnusforcats, aż do momentu całkowitej zapłaty za towar. Zastaw, przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności, przetwarzanie lub wprowadzanie zmian w wyglądzie przed przekazaniem prawa własności do produktu są dozwolone jedynie za zgodą sklepu Magnusforcats.

6. Prawo do odstąpienia od umowy

Klienci, będący konsumentami, mają prawo do zwrotu zamówionych towarów w ciągu 14 dni. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje wiążącej prawnie transakcji, niezwiązanej z jej działalnością handlową lub zawodową. Odnośnie prawa do odstąpienia od umowy i wyłączenia od tego prawa, zastosowanie mają poniższe regulacje. W przypadku dalszych pytań, Klient może skontaktować się z Serwisem Klienta

Pouczenie o odstąpieniu od umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpienia od umowy – bez podania przyczyny – w ciągu 14 dni. Czas ten liczy się od dnia, w którym Klient lub upoważniona przez Klienta osoba (nie może to być jednak kurier firmy przewozowej), otrzymał ostatni zamówiony produkt.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować o tym fakcie firmę Magnusforcats telefonicznie lub w formie pisemnej np. listownie lub za pomocą poczty elektronicznej. W tym celu Klient skorzystać może z formularza odstąpienia od umowy, co jednak nie jest obowiązkowe.

Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, Klient musi poinformować o tym fakcie Magnusforcats w ciągu 14 dni.

Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy, Magnusforcats zwróci Klientowi wszystkie poniesione koszty, łącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów powstałych na skutek skorzystania z innej niż oferowana przez Magnusforcats, standardowa usługa kurierska), niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot pieniędzy następuje w ten sam sposób, w jaki wpłynęła do nas płatność – z wyjątkiem płatności za pobraniem. Klient w żadnym wypadku nie jest obciążany kosztami tego zwrotu. Magnusforcats zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania towaru lub też potwierdzenia odesłania tegoż towaru.

Prosimy w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać przesyłkę zwrotną na następujący adres:

Magnusforcats Magdalena Stochaj
Zacisze 7,
56-210 Wąsosz

Zwrot jest skuteczny, tylko jeśli zachowany został termin 14 dni.

Magnusforcats nie ponosi koszty zwrotu towaru.
Klient musi ponieść koszty trwałej utraty wartości towaru wówczas, gdy utrata ta powstała na skutek przekroczenia standardowego sprawdzenia właściwości bądź też sposobu użytkowania produktu.

Koniec pouczenia o odstąpieniu od umowy.

Wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku produktów:

 • które nie są prefabrykowane, zostały przygotowane na specjalne zamówienie Klienta i są dostosowane do jego oczekiwań; produktów podatnych na szybkie zepsucie lub z krótką datą ważności,
 • które nie nadają się do zwrotu z powodu ochrony zdrowia lub higieny lub których zabezpieczenie zostało zerwane po doręczeniu,
 • które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi produktami już po doręczeniu.

7. Gwarancja i odpowiedzialność

W mocy prawnej pozostają ustawowe warunki gwarancji.

Karmy weterynaryjne powinny być stosowane jedynie na polecenie i pod obserwacją lekarza weterynarii. Podczas stosowania produktów weterynaryjnych wizyty u weterynarza w celach kontrolnych powinny odbywać się regularnie co 6 miesięcy lub też bezzwłocznie w razie pogorszenia stanu zdrowia zwierzęcia. Sklep zooplus nie odpowiada za konsekwencje nieprawidłowego stosowania produktów weterynaryjnych lub stosowania ich bez widocznej potrzeby.

8. Metody płatności i kupony

Metody płatności

Metody płatności dostępne w sklepie to: płatność przy odbiorze, karta kredytowa, przelew na polskie konto bankowe lub system PayPal. W określonych przypadkach lub w zależności od wybranego przez klienta rodzaju dostawy, Magnusforcats zastrzega sobie prawo akceptacji jedynie niektórych metod płatności. Płatność poprzez wysyłkę gotówki lub czeków nie jest możliwa.

 1. Przelew natychmiastowy PayPal

  Szybka, bezpieczna i wygodna metoda płatności.

 2. Płatność przy odbiorze – wysyłka natychmiastowa.

 3. Przelew na polskie konto bankowe (przedpłata)

  Prosimy przelać należną kwotę w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia.

  Dane do przelewu na polskie konto bankowe:

  Rachunek bankowy:
  Nr konta dla przelewów w PLN: 79 1140 2004 0000 3402 7672 9851
  Odbiorca: MAGNUS FOR CATS MAGDALENA STOCHAJ
  Adres odbiorcy: ZACISZE 7, 56-210 WĄSOSZ
  Tytuł przelewu: NUMER ZAMÓWIENIA

  Zamawiający: Imię i nazwisko
  Kwota przelewu: końcowa suma rachunku
  Numer konta w systemie IBAN:
  Kod SWIFT/BIC banku:

 4. Kupony

  Podczas realizacji kuponów prosimy uwzględnić specyficzne warunki realizacji, takie jak: wartość minimalna, data ważności kuponu itd. Odpowiednia informacja jest dostępna w opisie kuponu. Zwracamy uwagę, iż przy jednym zakupie możliwa jest realizacja tylko jednego kuponu względnie zniżki. Nie jest możliwa wymiana kuponu na gotówkę lub odliczenie kuponu od wcześniejszych zamówień. Nie jest możliwa sprzedaż kuponów.

9. Ochrona danych osobowych

Firma podchodzi do ochrony danych osobowych klientów bardzo poważnie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami o ochronie danych osobowych

10. Oferent sklepu

Magnusforcats Magdalena Stochaj
Zacisze 7,
56-210 Wąsosz

NIP: 5010075858

11. Regulacja końcowa

W razie nieważności lub niemożności wcielenia w życie którejś z regulacji zawartych w regulaminie, reszta regulacji pozostaje w mocy prawnej. Działamy zgodnie z polskim prawem z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Ta klauzula prawna obowiązuje wyłącznie wtedy, jeśli udzielana ochrona nie jest wykluczona przez przepisy prawne kraju, w którym znajdował się konsument w momencie składania zamówienia.

12. Facebook Pixel Custom Audience

Na naszej stronie internetowej używamy tzw. Facebook Pixel, narzędzie platformy Facebook, będącej własnością Facebook Inc., z siedzibą w 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, bądź w przypadku użytkowników z Europy, Facebook Ireland Ltd., z siedzibą w 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, która prowadzi działalność jako „Facebook”. Funkcja ta służy do prezentacji reklam („Facebook-Ads”) w ramach wizyt w sieci Facebook, dopasowanych do zainteresowań naszych odwiedzających. Chcemy mieć pewność, że nasze reklamy odpowiadają potencjalnym zainteresowaniom użytkowników i nie działają w sposób narzucający się im. Ponadto, za pomocą narzędzia Facebook Pixel możemy przeanalizować działanie reklam, w celach statystycznych oraz badań rynkowych, poprzez sprawdzenie jak wielu użytkowników klika w reklamy Facebooka. Facebook Pixel jest uruchamiany przez serwis Facebook po wejściu na naszą stronę i może zapisywać tzw. pliki cookie na Państwa urządzeniu. Kiedy zalogują się Państwo w serwisie Facebook, informacje zostaną przyporządkowane do osobistego konta użytkownika. Zebrane przez Pixel dane nie umożliwiają ustalenia tożsamości użytkownika. Ściąganie i przetwarzanie danych przez Facebook podlega zasadom ochrony danych Facebook. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj:  https://www.facebook.com/about/privacy. Mogą Państwo odmówić ściągania i użycia danych do prezentacji reklam przez Facebook Pixel. W tym celu mogą Państwo skorzystać z ustawień na stronie: https://www.facebook.com/settings. po zalogowaniu się do serwisu Facebook. Ustawienia działają niezależnie od platformy, tzn. obejmują wszystkie urządzenia, komputer osobisty czy sprzęt mobilny.

Stan prawny regulaminu sklepu: 28.08.2018